KATARZYNA WITT

HISTORYCZKA SZTUKI
EDUKATORKA
ANIMATORKA KULTURY
AUTORKA TEKSTÓW DLA DZIECIO MNIE
DOŚWIADCZENIE
PROJEKTY
KONFERENCJE I WYSTĄPIENIA
PUBLIKACJE DLA DZIECI
USŁUGI
KONTAKT                
  • KOLEKTOR (2019)
Założycielka

  • MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE (2012-2018)
Specjalistka ds. edukacji - Tworzenie i realizacja programów edukacyjnych towarzyszących 35 wystawom (całościowa koncepcja, nadzór merytoryczny, kierowanie procesem projektowania działań dla publiczności, tworzenie tekstów promocyjnych i ideowych).
- Prowadzenie autorskich projektów, warsztatów dla dzieci i młodzieży.
- Opieka merytoryczna nad misją, treścią, metodologią działań edukacyjnych.
- Koordynacja pracy zespołu edukatorów.
- Tworzenie publikacji dla dzieci i materiałów dydaktycznych - opowieści, kart do gry, interaktywnych druków do zwiedzania muzealnych wystaw.
- Prowadzenie spotkań samokształceniowych dla edukatorów, współpracowników, wolontariuszy; warsztatów dla nauczycieli - prezentacja metod pracy ze sztuką i współczesnymi tekstami kultury.


  • MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE (2015)
Asystentka kuratora ds. produkcji wystawy i festiwalu „Warszawa w Budowie” (edycja 7 - „Spór o odbudowę”)

  • MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE (2014- 2015)
Asystentka kuratora przy międzynarodowej wystawie „Gdyby dwa morza miały się spotkać”