KATARZYNA WITT

HISTORYCZKA SZTUKI
EDUKATORKA
ANIMATORKA KULTURY
AUTORKA TEKSTÓW DLA DZIECIO MNIE
DOŚWIADCZENIE
PROJEKTY
KONFERENCJE I WYSTĄPIENIA
PUBLIKACJE DLA DZIECI
USŁUGI
KONTAKT                 


I Kongres Edukacji Architektonicznej
(Tuczno, 2018):


„Architektura jako rozwiązywanie problemów. Inne modele uczenia
się w edukacji architektonicznej” 

Świat w ruchu. Rodzinny festiwal różnorodności (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2018):

„Narracje uchodźcze w literaturze dla dzieci” (wykład otwarty) 

Muzealna EduAkcja Warszawy
(
Biblioteka Publicznej m.st. Warszawy, 2018):

„Departament Opinii: fokus na historię” (stolik młodzieżowy poświęcony modelom edukacji historycznej) 

Konferencja Forum Edukatorów Muzealnych „Edukacja w nowych muzeach i instytucjach kultury. Oczekiwania, realia i perspektywy.”
(Brama Poznania ICHOT, 2018):


„Otwarta Forma Edukacji - kilka uwag w oparciu o doświadczenia Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie” (wartości edukacji nieformalnej inspirowane hansenowską teorią Formy Otwartej) 

Muzealna EduAkcja Warszawy
(Muzeum Narodowe w Warszawie, 2017):


„Historia architekturą opowiedziana” (twórczość i teorie Oskara i Zofii Hansenów jako żródło wiedzy historycznej) 

Konferencja „Sztuka Edukacji. Nowocześni edukatorzy – pasjonaci z wizją” (Instytut Dizajnu w Kielcach, 2016):

„Edukacja pozaszkolna dla młodzieży – potrzeby, cele, wyzwania” (stolik ekspercki dla nauczycieli i edukatorów) 

„Kreatywność dzieci w działaniu: cele, metody, narzędzia” (wykład otwarty w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, 2016) 

Muzealna EduAkcja Warszawy (Muzeum Narodowe w Warszawie, 2016 (wraz z Martą Skowrońską):

„Muzeum otwarte? Możliwości i ograniczenia praktyk instytucjonalnych.”  

Konferencja „Sztuka Edukacji. Kultura w programach nauczania” (Zachęta Narodowa Galeria Sztuki):

„Ćwiczenia z wyobraźni politycznej. Zaangażowanie współczesnych artystów w problemy społeczno-polityczne” (moduł warsztatowy w formie gry dla nauczycieli inspirowany filmem Yael Bartany „Mur i wieża”)