KATARZYNA WITT

HISTORYCZKA SZTUKI
EDUKATORKA
ANIMATORKA KULTURY
AUTORKA TEKSTÓW DLA DZIECIO MNIE
DOŚWIADCZENIE
PROJEKTY
KONFERENCJE I WYSTĄPIENIA
PUBLIKACJE DLA DZIECI
USŁUGI
KONTAKT                 

AKADEMIA MŁODYCH ARCHITEKTÓW (2020)koordynatorka, projekt realizowany przez Fundację Inna Przestrzeń, 


MUZEUM SZKLANYCH DOMÓW (2020)działania edukacyjne dla najmłodszych na wystawie w Domu Społecznym - Wolskim Centrum Kultury.


LENIWA NIEDZIELA Z KSIĄŻKĄ (2019-2020)

Warsztaty w Fotoplastikonie Warszawskim dla najmłodszych wokół książek. Co miesiąc spotykamy się w ramach innego tematu.


ARCHITEKTURA: ĆWICZENIA Z MYŚLENIA (2019)

Autorski, stypendialny cykl warsztatów architektonicznych - laboratorium testowania idei. Efektem projektu jest narzędziownik edukacji architektonicznej najmłodszych.

EDUKACJA W ZODIAKU (2019)

Współpraca merytoryczna nad programem i realizacja warsztatów dla grup szkolnych poświęconych architekturze, urbanistyce i eksperymentom przestrzennym. 

JAK OPOWIEDZIEĆ SIEBIE? (2019)

Cykl warsztatów dla nastolatków towarzyszący wystawie “Farba znaczy krew” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Praca nad subiektywnym i emocjonalnym przewodnikiem po dziełach sztuki z tekstami i kolażami uczestników.

SZKOŁA LETNIA - XI ROZDZIAŁ PARKU RZEŹBY NA BRÓDNIE POD HASŁEM “EKOMUZEUM” (2019)

Liderka jednej z grup projektowych odpowiedzialnych za pracę nad szlakami edukacyjnymi w Parku. Efektem wspólnych działań jest publikacja “Zakorzenione” poświęcona parkowym drzewom. 

PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE (2019)

Współprowadzenie cyklu warsztatów w żoliborskich podstawówkach poświęconych zagadnienionm dostępności miasta i barierom architektonicznym w przestrzeniach publicznych. 

ZNAKI CZŁOWIEKA  (2018-2019 )


Projekt edukacyjny dla dzieci z zakresu projektowania graficznego i zasad komunikacji wizualnej, przygotowany we współpracy z Fundacją Dom Kultury. Warsztaty prowadzone w warszawskich szkołach podstawowych.

SZTUKI PROSTE (2018)


Kuratorka wystawy finałowej projektu „Sztuki proste” realizowanego w warszawskich Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych przez Fundację Dom Kultury i zaproszone do współpracy artystki.

BAREFORYTKA ROMA (2018)

Projekt Fundacji Dom Kultury oparty na serii warsztatów i finałowym mini-festiwalu kultury romskiej. Wystawa prac dzieci z warszawskiej społeczności romskiej w Muzeum Warszawskiej Pragi. 

WEJDŹ W MUZEUM (2013-2018)

Autorski program dla licealistów i licealistek „Wejdź w muzeum”. Realizowany w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Między 2013 a 2018 odbyło się 8 edycji, a w 2015 projekt został uhonorowany Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej.

DZIAŁAMY Z KOLEKCJĄ (2015)

Współkuratorka wystawy dla dzieci „Działamy z kolekcją!” w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

SZTUKA ZAANGAŻOWANIA (2014)

Mentorka w projekcie Centrum Edukacji Obywatelskiej „Sztuka zaangażowania”.