KATARZYNA WITT

HISTORYCZKA SZTUKI
EDUKATORKA
ANIMATORKA KULTURY
AUTORKA TEKSTÓW DLA DZIECIO MNIE
DOŚWIADCZENIE
PROJEKTY
KONFERENCJE I WYSTĄPIENIA
PUBLIKACJE DLA DZIECI
USŁUGI
KONTAKT         

- Współpraca koncepcyjna i merytoryczna przy programach edukacyjnych towarzyszących wystawom, festiwalom i innym wydarzeniom o charakterze kulturalnym.

- Prowadzenie warsztatów i tworzenie projektów specjalistycznych uwzględniających potrzeby różnych grup wiekowych. 

- Konsultacje i wsparcie dla instytucji, domów kultury, bibliotek, fundacji przy okazji planowania i wdrażania działań edukacyjnych.

- Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, edukatorów, wolontariuszy z obszarów edukacji nieformalnej (praca z dziełem sztuki i szeroko pojętym tekstem kultury)

- Pisanie tekstów poświęconych edukacji kulturalnej, artystycznej, muzealnej, wizualnej, architektonicznej i wielokulturowej.

- Realizacja warsztatów i przedsięwzięć promujących czytelnictwo wśród dzieci.

- Projektowanie, tworzenie narzędzi dydaktycznych, tekstów dla dzieci, książek, publikacji typu drop-in, opracowywanie interaktywnych druków i gier.
  
Mark